Malatya ÇATI Aktarma Çatı Yapım USTASI Fiyatları

Çağrı Merkezimiz 0536 692 51 95
Zaloğlu yapı İnşaat
0530 153 78 60

Malatya ÇATI Aktarma Çatı Yapım USTASI Fiyatları
12/12/2016 Facebook Twitter LinkedIn Google+ ÇATI YAPIMI HAKKINDA
malatya-cati-ustasi-firmasi-yapimi-tamiri-aktarma.jpg

Önce Bölgeye uygulanacak çalışma için Malatya ÇAtı Aktarma Çatı Yapımı USTASI Alanında uzman ustalarımız keşif yaparak proje hazırlarlar.Malatya ÇAtı Aktarma Çatı Yapımı USTASI ustalarımız Analiz yapılan bölgeye gerekli duyulan malzemeyi saptarlar.
Malatya ÇAtı Aktarma Çatı Yapımı USTASI çalışma yapılacak alanlarda nelere ve İhtiyaç duyulduğu müşteriye paylaşılır,Malatya Kiremit çattı ustalarımız Tarafından Uygulamaya konulur.
Öncelik olarak Malatya geneline tüm bölgelerine Türkiye Geneline Malatya ilinde ÇAtı Aktarma Çatı Yapımı USTASI uygulamaları Malatya ÇAtı Aktarma Çatı Yapımı USTASI sistemleri profesyonel Malatya çatı ustalarımız tarafında güven ve kalite ilkelerini siz değerli müşterilerinine en ekonomik fiyatlar ile sunmaktadır.Malatya Kiremit Çatı Ustalarımız Türkiye genelinede hizmet vermektedirler.BİZE ULAŞIN

Malatya, Türkiye’de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık 27. şehri olan Malatya, 2015 itibarıyla 772.904 nüfusa sahiptir.[2]Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük şehridir[3] ve bölgenin Yukarı Fırat Bölümü’nde bulunur. Güney ve orta Anadolu bölgelerinin hemen hemen kesişme noktasında bulunması nedeniyle sosyal yapısı çeşitlilik ve zenginlik gösterir.[4][5] İlk olarak Hitit döneminde kurulmuştur. O günden bugüne el değiştirerek yıkılıp yeniden yapılarak günümüze kadar gelmiştir.[6]

Malatya, kayısı diyarı olarak bilinir. İlde yetişen kayısılar, dünya genelinde ünlüdür ve kuru kayısı üretiminin % 80’ini Malatya Ovası’nda bulunan kayısı bahçeleri sağlar.[7] Büyükşehir yasası ile 2014 yerel seçimlerinin ardından büyükşehir statüsüne kavuşmuştur. Aynı zamanda Malatya 2 Cumhurbaşkanı çıkarmış tek şehirdir, bu kişiler, İsmet İnönü ve Turgut Özal’dır.

İçindekiler
[gizle]

1Etimoloji
2Tarihçe
2.1Genel tarih
2.2Erken dönem
2.3İlk Anadolu uygarlıkları
2.4Osmanlı dönemi
2.5Cumhuriyet dönemi
3Coğrafya ve çevre
3.1Coğrafi konum
3.2Arazi yapısı
3.3İklim
3.4Akarsular ve göller
3.5Bitki örtüsü
3.5.1Malatya alüvyal topraklar
3.5.2Malatya bazaltik topraklar
4Nüfus
5Ekonomi
5.1Tarım
6Kültür
6.1Camiler
6.2Müzeler
6.3Arkeolojik alanlar
6.4Mutfak
6.5Turizm
7Spor
8Yönetim
8.1İlçeler
8.2Valilik
9Eğitim
10Altyapı
10.1Ulaşım
10.1.1Karayolu
10.1.2Havayolu
10.1.3Demiryolu
11Kardeş şehirler
12Galeri
13Kaynakça
14Dış bağlantılar
Etimoloji[değiştir | kaynağı değiştir] Malatya’nın adı Kültepe tabletlerinde Melita olarak, Hitit tabletlerinde “Maldia” olarak geçmektedir. Malatya’nın isim kökü Hititçede bal anlamına gelen “melid”den türediği ve Hitit kitabelerinde “öküz başı ve ayağı” ile ifade edildiği belirtilmiştir. “Melit+ava” ise “bal ülkesi” anlamına gelmektedir.[8] Sonra bu isim “Meliddu”, “Melide”, “Melid”, “Milid”, “Milidia”, “Melitea” olarak kitabelerde geçmiştir. Malatya’yı ele geçiren Araplar, şehre “Malatiyye” ismini vermişlerdir. Türklerin Malatya’yı fethetmesiyle isim bugünkü halini almıştır ve 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla ismi Malatya olarak resmileşti.

Eski çağ coğrafyacılarından Strabon, Malatya’yı, kesin olarak belirtmemekle birlikte, Komagene sınırında Kapadokya Krallığı’nın (MÖ 280-212) on valiliğinden biri olarak göstermiştir.[9]

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

Genel tarih[değiştir | kaynağı değiştir] Malatya, Doğu Anadolu’nun ve Fırat Nehri’nin en stratejik konumunda yer alan bir yerleşim yeridir. Bu konumu nedeniyle ilk yerleşmeler MÖ 6000’lere gitmektedir.[10] Ayrıca bölge önemli ticaret yolları üzerinden olduğundan dolayı sürekli savaşılmış bir yerdir. Sürekli iki devlet arasında çekişmelere neden olmuştur. Bu durum sonrası şehir her savaş sonrası yağmalanmış, savunma ve istilalardan korunmak için şehir merkezi 2 kez değişim geçirmiştir. Bu gibi nedenlerden dolayı Malatya’nın tarihinin araştırılması çok zordur.[11]

Malatya’nın sınırları içerisinde birçok höyük bulunmaktadır.[12] Bunlardan en eski yerleşmenin görüldüğü yer ve ayrıca Malatya’nın ilk yerleşim alanı olan Arslantepe Höyüğüdür. İlk yerleşim alanı suyun kenarına kurulmuş bir verimli tarım alanıdır. Yaklaşık 6000 yıl kullanıldı. Yaklaşık olarak 35250 m2‘lik bir alandır. Bugün ilk yerleşim yeri olan Arslantepe Höyüğü, Orduzu beldesinin Arslantepe mahallesinde bulunmaktadır.

Malatya’nın tarihi ana hatlarıyla dört büyük döneme ayrılabilir:

Erken dönem
İlk Anadolu Uygarlıkları
Osmanlı dönemi
Cumhuriyet dönemi

Arslantepe Höyüğü’de bulunan Hitit kralı, Tarhunva’nın Ankara’daki, Anadolu Medeniyetleri Müzesindebulunan heykeli

Erken dönem[değiştir | kaynağı değiştir] Malatya 5 milyon yıl önce denizdi.[13] Hititler MÖ 2000 yıllarının başında bu bölgede hüküm sürmeye başlamışlardır. MÖ 1750 yıllarında Kuşsara Kralı Anitta, Anadolu’yu tek bir yönetim altında toplayarak siyasi birliği sağlamış ve Malatya’yı da bu birliğe dâhil etmiştir. II. Murşili, Muvattalli ve III. Hattuşili dönemlerinde Malatya, Hitit merkezine bağlı kalmıştır. Asur Kralı Sanherib (MÖ 705-MÖ 681) döneminde Asur egemenliğine giren Malatya, daha sonra Med ve Perslerin hâkimiyetine girmiştir.

MÖ 4. yüzyılda Makedonya Kralı İskender’in Anadolu’yu ele geçirmesinden sonra, Malatya Helenistik kültürün etkisinde kalmıştır. Bu tarihten sonra Malatya sırasıyla, Medlerin, Perslerin, Romalıların, Bizanslıların, Selçukluların egemenliği altına girmiştir.

İlk Anadolu uygarlıkları[değiştir | kaynağı değiştir] Ana madde: Hititler
Bu alt başlık {{{1}}} tarihinden beri geliştirilmeye ihtiyaç duyuyor. Bu alt başlığın geliştirilmesigerekiyor.
Kuruluş ve isim itibarıyla başlangıçtan zamanımıza kadar büyük bir değişikliğe uğramadan gelen Anadolu şehirlerinden birisidir. Kültepe vesikalarında “Melita” şeklinde görülen Malatya’dan Hitit vesikalarında “Maldia” olarak bahsedilmektedir. Asur İmparatorluk devri vesikalarında ise Meliddu, Melide, Melid, Milid, Milidia olarak geçmektedir. Urartu kaynaklarında ise Melitea denilmektedir. Malatya kelimesinin Hititçe “bal” anlamına gelen “Melid”den türediği anlaşılmaktadır.[14] Hitit hiyeroglif kitabelerinde Malatya şehri, bir öküz başı ve ayağı ile ifade edilmektedir.

Osmanlı dönemi[değiştir | kaynağı değiştir] 1515 yılından itibaren Osmanlı yönetimi altına giren Malatya, Harput Vilayeti’ne bağlı iken, Cumhuriyetle birlikte (20 Nisan 1924 Anayasası 89. maddesi ile) il olmuştur. İl olduktan sonraki ilk belediye başkanı, Hasanbey Caddesi’ne de ismi verilen son Osmanlı beyi Hasan Derinkök’tür.[15]

Cumhuriyet dönemi[değiştir | kaynağı değiştir] Malatya ili 1927-1931 yıllarında; Adıyaman, Kâhta, Arapgir, Akçadağ, Hekimhan, Pütürge ve Kemaliye (Eğin) ilçelerinden oluşuyordu. Toplam nüfusu 258.331 olup merkez nüfusu köylerle birlikte 56.528’di. Vali Mehmet Tevfik Bey, belediye başkanı Mehmet Naim Karaköylü idi. Belediye binası Emir Ahmedoğlu Hanı’ndaydı.

Şehirde Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Ocağı, Türk Hava Kurumu, Kızılay kurumlarının birer şubesi bulunmaktaydı.[16]

2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanun ile Malatya’da sınırları il mülki sınırları olan büyükşehir belediyesi kuruldu ve 2014 Türkiye yerel seçimlerinin ardından büyükşehir belediyesi çalışmalarına başladı.[17]

Coğrafya ve çevre[değiştir | kaynağı değiştir] Coğrafi konum[değiştir | kaynağı değiştir] Compass rose pale.svg Kayseri Sivas , Erzincan Tunceli
g
t
d
Compass rose pale.svg
Kayseri, Kahramanmaraş Kuzey Elâzığ
Batı Malatya Doğu
Güney
Kahramanmaraş Adıyaman Diyarbakır
Arazi yapısı[değiştir | kaynağı değiştir] Malatya, Dogu Anadolu bölgesinin bati bölümünde yer almaktadır. Doğuda Elâzığ (98 km) ve Diyarbakır (251 km), güneyde Adıyaman (185 km), batıda Kahramanmaraş (219 km), kuzeyde Sivas (245 km) ve Erzincan (363 km) illeri ile çevrilidir.

İl genelinde yer alan dağların başlıcaları Malatya Dağları, Nurhak Dağları, Akçababa Dağları, Yama Dağı iken, başlıca akarsular Söğütlü Çayı, Morhamam Çayı, Kuruçay, Tohma Suyu, Sultansuyu, Sürgü Suyu, Beylerderesi, Mamıhan ve Şiro Çayı’dır.

Ayrıca Beydağları’nın o muazzam görüntüsü, o uzantısı şehre ayrı bir güzellik katmaktadır. İl, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin arasında tampon bir bölge olma özelliğini de taşımaktadır.

Malatya ili, deprem kuşağı bakımından ikinci büyük fay kuşağında yer alır. Bölgenin dağlık ve dinamik bir yer hareketliliğine maruz kalması sonucu depremler sık sık meydana gelir. Yani kıvrımlı bir arazi şekli yaygındır. Malatya’nın deniz seviyesinden yüksekliği 960 metredir (merkez).

İklim[değiştir | kaynağı değiştir] Malatya ilinde karasal iklim koşulları hüküm sürer. Evvel çok çetin kış ayları yaşanıyor olsa da, Malatya’daki su potansiyeli sebebiyle son yıllarda inşa edilen barajlar il genelinde iklimi fazlaca yumuşatmıştır. Bölge iklim koşullarına göre oldukça ılıman bir iklim hüküm sürmektedir.

[gizle]Nuvola apps kweather.svg Malatya iklimi Weather-rain-thunderstorm.svg
Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıl
En yüksek sıcaklık rekoru, °C 14,2 18,9 27,2 33,7 36,0 40,0 42,5 41,5 38,8 34,4 25,0 18,0 42,5
Ortalama en yüksek sıcaklık, °C 3,4 5,6 11,7 18,5 23,9 29,6 34,0 33,8 29,1 21,3 12,5 5,6 19,0
Ortalama sıcaklık, °C −0,1 1,5 6,8 13,1 18,1 23,2 27,4 27,1 22,4 15,4 7,7 2,2 13,7
Ortalama en düşük sıcaklık, °C −3 −2 2,3 7,7 11,9 16,3 20,0 20,0 15,6 10,0 3,9 −0,6 8,5
En düşük sıcaklık rekoru, °C −19,2 −21,2 −13,9 −6,6 0,1 4,9 10,0 10,9 5,7 −1,2 −12 −22,2 −22,2
Ortalama yağış, mm 40,9 38,0 50,9 56,4 48,6 18,2 1,9 1,5 6,9 36,7 42,1 40,5 382,6
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü[18]

Akarsular ve göller[değiştir | kaynağı değiştir] Orduzu-Pınarbaşı gölleri meşhurdur; piknik ve dinlenme merkezidir. Ayrıca Fırat’ın büyük bir bölümü de Malatya’nın doğusundan geçmektedir. Pütürge ilçesinin Şiro Çayı da meşhur akarsularındandır ve bu akarsu balığıyla ünlüdür.

Bitki örtüsü[değiştir | kaynağı değiştir] Malatya il topraklarının % 54’ü çayır ve meralarla, % 31’i ekili ve dikili arazi ile kaplıdır. Ormanı azdır, ormanlık alanı % 10’dur. Geniş Malatya Ovası, bozkır görünümündedir. Akarsu çevreleri orman gibi uzayan kayısı bahçeleri ile kaplıdır. Malatya Toroslarında en çok meşe, vadi yamaçlarında ardıç ağaçlarına rastlanır. Platolar çayır bakımından zengindir.

Malatya alüvyal topraklar[değiştir | kaynağı değiştir] Bu topraklar, akarsular tarafından taşınan, depolanan materyaller üzerinde oluşan genç topraklardır. Üzerlerindeki bitki örtüsü iklime bağlıdır. Bulundukları iklime uyabilen her türlü kültür bitkisinin yetiştirilmesine elverişli ve üretken topraklardır.

Alüvyal topraklar Malatya ilinde daha çok Fırat Nehri ile Tohma Çayı boyunca uzanmaktadır. Toplam alanları 20.236 hektardır. Bunun 19.703 hektarı birinci sınıf, 442 hektarı yetersiz drenajlı ve ikinci sınıf, 95 hektarı ise kötü drenajlı üçüncü sınıf arazilerden oluşmaktadır.

Malatya bazaltik topraklar[değiştir | kaynağı değiştir] Bu topraklar genellikle orta derin veya sığdır. Ağır killi topraklardır ve profilleri iyi gelişmemiştir. Malatya’da bu topraklar Kürecik bucağının batısında ve güneyinde ve Arapgir ile Arguvan arasında bulunurlar. 75.080 hektarlık ölçümleri ile ilde % 6,1′lik yer tutan Bazaltiktoprakların %26’sı toprak işlemeli tarıma uygundur. %66′lık kısmı meradır.

Nüfus[değiştir | kaynağı değiştir] Malatya il nüfus bilgileri
Yıl Toplam Sıra Fark Şehir – Kır
1965[19] 452.624 27
%32 147.040
305.584 %68
1970[20] 510.979 29 %13Dark Green Arrow Up.svg
%35 179.647
331.332 %65
1975[21] 574.558 27 %12Dark Green Arrow Up.svg
%37 215.250
359.308 %63
1980[22] 606.996 25 %6Dark Green Arrow Up.svg
%40 241.560
365.436 %60
1985[23] 665.809 29 %10Dark Green Arrow Up.svg
%46 307.623
358.186 %54
1990[24] 702.055 28 %5Dark Green Arrow Up.svg
%54 379.188
322.867 %46
2000[25] 853.658 24 %22Dark Green Arrow Up.svg
%59 499.713
353.945 %41
2007[26] 722.065 29 -%15Red Arrow Down.svg
%64 462.569
259.496 %36
2008[27] 733.789 29 %2Dark Green Arrow Up.svg
%67 492.411
241.378 %33
2009[28] 736.884 29 %0Dark Green Arrow Up.svg
%64 468.310
268.574 %36
2010[29] 740.643 29 %1Dark Green Arrow Up.svg
%65 480.144
260.499 %35
2011[30] 757.930 28 %2Dark Green Arrow Up.svg
%66 498.588
259.342 %34
2012[31] 762.366 28 %1Dark Green Arrow Up.svg
%66 504.793
257.573 %34
2013[32] 762.538 28 %0Dark Green Arrow Up.svg
%100
%0
2014[33] 769.544 27 %1Dark Green Arrow Up.svg
%100
%0
2015[34] 772.904 27 %0Dark Green Arrow Up.svg
%100
%0
Ekonomi[değiştir | kaynağı değiştir] Malatya, ekonomik olarak bölgenin en gelişmiş şehridir. Ekonomi başlıca kayısıya dayanır. Malatya’da bulunan birçok kayısı fabrikası istihdam sağlar. Bunun yanında, tekstil fabrikaları ekonomiye can verir. Malatya’da iki organize sanayi bölgesi bulunmaktadır ve üçüncü organize sanayi bölgesinin altyapı ihaleleri tamamlanmıştır.[kaynak belirtilmeli] Ayrıca Malatya’nın teşvik paketi kapsamında bazı büyük şirketler, bölgeye yatırım yapmışlardır. Buna Eczacıbaşı’nın yapım aşamasında olan nükleer tıp fabrikası örnektir.[kaynak belirtilmeli] Ayrıca Malatya’da sanayi sitelerinde bulunan küçük işletmeler de Malatya ekonomisine can verir. İnönü Üniversitesi de ticaretin ve kentin büyümesinde etkili olmuştur. Malatya’da birden fazla hidroelektrik santralleri bulunmaktadır. Bunlardan biri Karakaya Barajı’ndadır.

Tarım[değiştir | kaynağı değiştir] Bu alt başlık {{{1}}} tarihinden beri geliştirilmeye ihtiyaç duyuyor. Bu alt başlığın geliştirilmesigerekiyor.
Tarım genelde Malatya Ovası’nda yapılır ve başlıca ürün kayısıdır. Dünyanın kayısı ihtiyacının yüzde 80’i Malatya’dan karşılanmaktadır. Dağlık kesimlerde küçük ve büyük baş hayvancılığı yapılmaktadır ancak şehrin ekonomisine fazla bir katkısı olmamakla birlikte damızlık koyun keçi yetiştiricileri birligi ve süt birliği ve damızlık sıgırcılık birligi de bulunmaktadır

Kültür[değiştir | kaynağı değiştir]

Malatya Kayısısı

Malatya, bölge için önemli bir kültür sanat merkezidir. Buna müze ve sonradan açılan alışveriş merkezi büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Ayrıca, devlet tiyarosunun açılması, kültür ve kongre merkezinin açılması, Malatya kültür ve sanatını önemli ölçüde değiştirmiştir.

Camiler[değiştir | kaynağı değiştir] Malatya merkezinde yaklaşık 100 yıllık tarihi olan bir cami bulunmaktadır. Adı Hacı Yusuf Taş Cami olan eser halk arasında Yeni Cami olarak bilinir. Son yıllarda restore edilmiştir. Bir diğer cami de Ulu Cami’dir.

Müzeler[değiştir | kaynağı değiştir] Malatya Arkeoloji Müzesi (Kuruluş: 7 Mart 1971)[35] Arkeolojik alanlar[değiştir | kaynağı değiştir] Arslantepe Höyüğü (Orduzu belediye sınırları içinde bulunur): eski bir yerleşim bölgesi, ilk arkeolojik araştırmalar 1932’de Fransızlar tarafında yapılır. Bu alanda bir açık hava müzesi yapılması planlanıyor. Aslantepe Höyüğü’nde bugüne kadar birçok medeniyet yaşamıştır.Aslantepe höyüğü dünyada kurulan ilk yerleşim bölgelerinden biridir ve bugüne kardar 27 medeniyeti ağırlamıştır.[36] Mutfak[değiştir | kaynağı değiştir] İçli köfte, analı kızlı, kayısı tatlısı, ekşili köfte, mercimekli köfte, kulak çorbası, tavşanlı yufka, kaburga dolması, tava, kâğıt kebabı, kalbur hurması, bilik, pirpirim cacığı, yapraklı köfte, kiraz yaprağı köftesi, saç kavurması, kürt sarması, ıspanaklı ekmek, baklalı pilav.

Turizm[değiştir | kaynağı değiştir] Kentin ilçelerinden biri olan Battalgazi’de ise Selçuklular ve Osmanlılar döneminden kalma eserler bulunmaktadır. Devlet tiyatroları Malatya şubesinin açılmasıyla Malatya bölgedeki kültür alanında da önemli bir aşama kaydetmiş ve çevre illerden gelen sanatseverler sayesinde kültür turizmi önemli bir ivme kazanmıştır. Gürpınar Şelalesi de ülkemizdeki sayılı doğa harikalarından birisi ve turistlerin uğrak mekânlarındandır.

Spor[değiştir | kaynağı değiştir] Malatyaspor ve Yeni Malatyaspor, ildeki etkin spor kulüplerindendir.

Yönetim[değiştir | kaynağı değiştir] İlçeler[değiştir | kaynağı değiştir] Ana madde: Malatya’nın ilçeleri
Doğanşehir
Arguvan
Hekimhan
Darende
Akçadağ
Yeşilyurt
Pütürge
Doğanyol
Kale
Battalgazi
Yazıhan
Kuluncak
Arapgir
Valilik[değiştir | kaynağı değiştir] Malatya’nın ilk valisi Vehbi Bey’dir. Vehbi Bey’den bu yana ilde 39 vali idarede olmuştur. Şu an görevde olan yeni vali Mustafa Toprak’tır. Malatya Valiliği, 1925 yılında yapılan binada hizmet vermektedir. Bu bina Malatya’da bulunan İnönü Kapalı Çarşısı’nın üst tarafındadır.[6]

Eğitim[değiştir | kaynağı değiştir] Ülkenin önemli üniversitelerinden olan İnönü Üniversitesi başta olmak üzere birçok ilk ve ortaokul mevcut olup Fatih projesiyle birçok okula akıllı tahta ve öğrencilere verilen tablet bilgisayarlarla desteklenen eğitim modernizyasyonu tüm ülkede olduğu gibi Malatya eğitimine projenin ilk yılından büyük katkı sağlamıştır. Ayrıca 91.000 Dev Öğrenci Projesi ile daha da iyi eğitim verilmeye başlanan Malatya’da il halkının ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde okul vardır. Halkın eğitim düzeyi iyi derecededir.[kaynak belirtilmeli]

Ayrıca ikinci bir üniversite ile ilgili çalışmalar başlamıştır.

Altyapı[değiştir | kaynağı değiştir] Ulaşım[değiştir | kaynağı değiştir] Karayolu[değiştir | kaynağı değiştir] Malatya’da karayolu ulaşımı TCK tarafından yapılan şehirler arası devlet yollarından sağlanmaktadır. Bu yollardan en önemlisi Kayseri’den gelen ve Elâzığ’a giden D 300 karayoludur. Bunun dışında Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki konumundan dolayı üç bölgeye komşu kavşak noktasındadır. Bu nedenle her yöne açılan yolları vardır.Ayrıca uluslararası havalimanıyla Almanya’nın frankfurt ve diğer Avrupa şehirlerine ulaşım sağlanmaktadır.Her gün İstanbul Ankara İzmir’e uçuş bulunmakla beraber yaz sezonlarında Antalya uçuşları mevcuttur.

Bu yollar:

D 300, Kayseri – Malatya – Elâzığ, İç Anadolu Bölgesi – Doğu Anadolu Bölgesi
D 850, Malatya – Adıyaman, Doğu Anadolu Bölgesi – Güneydoğu Anadolu Bölgesi
D 875, Malatya – Sivas, Doğu Anadolu Bölgesi – İç Anadolu Bölgesi
D 330, Malatya – Kahramanmaraş, Doğu Anadolu Bölgesi – Akdeniz Bölgesi
Havayolu[değiştir | kaynağı değiştir] Malatya’da havayolu ulaşımı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Malatya Akçadağ da bulunan Erhaç Havalimanı ile sağlanmaktadır.

Demiryolu[değiştir | kaynağı değiştir] Malatya’da demiryolu ulaşımı TCDD tarafından yapılan demiryolları ile sağlanmaktadır. Dört ilçede TCDD garı bulunmaktadır.